Restaureren

Ik heb Conservering en restauratie van cultureel erfgoed gestudeerd aan de UvA. Mijn specialisatie is hout- en meubelrestauratie. Door mijn stages bij verschillende musea en particuliere ateliers heb ik vele objecten gerestaureerd. De restauratiewerkzaamheden bestaan uit constructiewerk, fineer, vergulden, afwerken met traditionele en moderne methoden, snijwerk en beslag. Bij alle werkzaamheden respecteer ik de ouderdom van het meubel. Daarbij is reversibiliteit een belangrijk richtlijn binnen mijn werk.

 

Op dit moment huur ik een werkbank bij een atelier in Amsterdam waar ik werkzaam ben aan objecten van musea, galeries en particuliere klanten. Daarnaast ben ik lid van Restauratoren Nederland en werk volgens de ethische code van deze stichting. 

Werkwijze

Heeft u een object wat restauratie nodig heeft? U kunt een afspraak maken waarbij ik vrijblijvend bij u langs kom om het object te bezichtigen. Ik bespreek met u de mogelijkheden en uw wensen voor restauratie. Ook worden de transportmogelijkheden doorgenomen. U kunt het meubel zelf brengen of een transportbedrijf inhuren. Na het consult stuur ik u een offerte waarin de werkzaamheden en kosten beschreven staan. Mochten er tijdens de restauratiewerkzaamheden wijzigingen in aanpak plaatsvinden, dan wordt dit altijd in samenspraak met u besloten. Na restauratie krijgt u een factuur waarin puntsgewijs de behandeling wordt opgesomd. Als u interesse heeft in een restauratieverslag dan kunt u dit van tevoren aangeven. Hieraan kunnen kosten verbonden zitten.

 

Een object kan uit verschillende materialen bestaan, zoals glaswerk in een meubel of een complex slot. Ik kan vaak kleine schades aan deze onderdelen wel restaureren. Als er meer expertise voor nodig is dan werkt ik samen met een specialist van dat materiaal. Of het object is zo groot dat het handig is om een collega erbij te betrekken. Dit zal altijd in samenspraak met u gaan. 

Conserveren

Ik heb aan de Reinwardt Academie gestudeerd, mijn specialisatie is Collectiebeheer en -behoud. Ik kan advies geven over de bewaaromstandigheden voor objecten van musea, galeries en particuliere collecties. Denk hierbij aan klimaat, licht, tentoonstelling- en opbergmethoden. Ieder materiaal reageert anders op vocht of UV en degradatieprocessen kunnen beïnvloed worden door de omgeving. Het is belangrijk om dit in kaart te brengen om het object in de juiste omstandigheden te kunnen bewaren. Ook kan ik advies geven over het transport van objecten. Het gebruik van de juiste verpakkingsmaterialen en transportmethoden kan veel schade voorkomen.